Câu hỏi mở đầu trang 4 SGK Âm nhạc 3 - Cánh diều

Khám phá bức tranh và kể tên những nhạc cụ mà em biết

Đề bài

Khám phá bức tranh và kể tên những nhạc cụ mà em biết

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tên các nhạc cụ trong hình

Lời giải chi tiết

Trống, Đàn Phiến gỗ/Mộc cầm (Xylophone), Chũm chọe, Lục lạc, Kèn Harmonica và Chuông tam giác.

close