Bài tập a (mục 4) trang 8 SGK Địa lí 4

1. Chỉ hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên lược đồ. 2. Hoàn thành bảng sau vào vở:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Quan sát hình 4, em hãy:

Câu 1

Chỉ hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên lược đồ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 4 để xác định các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hoàn thành bảng sau vào vở:

Phương pháp giải:

Quan sát bảng chú giải ở hình 4 để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

  • Bài tập b (mục 4) trang 10 SGK Địa lí 4

    1. Đọc tỉ lệ của bản đồ. 2. Hoàn thành bảng sau vào vở. 3. Chỉ đường biên giới quốc gia của Việt Nam trên bản đồ. 4. Kể tên các nước láng giềng và biển, đảo, quần đảo của Việt Nam. 5. Kể tên một số con sông được thể hiện trên bản đồ.

  • Câu hỏi 1 trang 10 SGK Địa lí 4

    Nêu các bước sử dụng bản đồ.

  • Câu hỏi 2 trang 10 SGK Địa lí 4

    Em ở tỉnh (thành phố) nào? Hãy tìm vị trí tỉnh (thành phố) của em trên bản đồ hành chính Việt Nam và cho biết nó giáp với những tỉnh (thành phố) nào?

close