• Nước Đại Việt ta

  Soạn bài Nước Đại Việt ta - Ngữ văn 8 tập 2. Câu 2. Qua hai câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân – Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”, có thể hiểu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là gì?

  Xem lời giải
 • Hành động nói (tiếp theo) trang 62 SGK Ngữ văn 8 tập 2

  Soạn bài Hành động nói (tiếp theo) - Ngữ văn 8 tập 2. Câu 5. Trong quán ăn, một người nói với một người bên cạnh: “Anh có thể chuyển giúp tôi lọ gia vị không ạ?”. Theo em, trong những hành động dưới đây, người nghe nên chọn hành động nào?

  Xem lời giải
 • Ôn tập về luận điểm

  Soạn bài Ôn tập về luận điểm trang 73 SGK Ngữ Văn 8 tập 2. Câu 1. Đoạn văn sau đây nêu lên luận điểm "Nguyễn Trãi là người anh hùng dân tộc" hay luận điểm "Nguyễn Trãi như một ông tiên ở trong tòa ngọc"? Hãy giải thích sự lựa chọn của em.

  Xem lời giải