• Trong lòng mẹ

  Soạn bài Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) trang 15 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1. Phân tích nhân vật bà cô trong cuộc đối thoại giữa bà ta với chú bé Hồng:

  Xem lời giải
 • Trường từ vựng

  Soạn bài Trường từ vựng trang 21 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 5. Tìm các trường từ vựng của mỗi từ sau đây: lưới, lạnh, tấn công.

  Xem lời giải
 • Thuyết minh về một thể loại văn học

  Soạn bài Thuyết minh về một thể loại văn học trang 153 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1. Qua các truyện ngắn đã đọc (Tôi đi học, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng,…), hãy thuyết minh về đặc điểm của thể loại truyện ngắn.

  Xem lời giải
 • Tóm tắt văn bản Trong lòng mẹ

  “ Gần đến ngày giỗ đầu của cha mà mẹ Hồng vẫn chưa về, người cô đã gọi Hồng đến nói chuyện. Lời lẽ người cô rất ngọt ngào nhưng không giấu nổi ý định xúc xiểm độc ác

  Xem chi tiết
 • Bố cục của văn bản

  Soạn bài Bố cục văn bản trang 24 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1. Phân tích cách sắp xếp nội dung phần thân bài trong Tôi đi học

  Xem lời giải