• Bài 1 trang 38 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 38 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng a) Thành phần kinh tế quan trọng nhất giúp cho nội thương phát triển mạnh mẽ là A. kinh tế tư nhân B. kinh tế nhà nước C. kinh tế tập thể D. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài b) Tây Nguyên chưa phát triển nội thương chủ yếu là do A. thưa dân B. kinh tế phát triển chưa cao C. giao thông vận tải chưa thuận lợi D. người dân ở đây không có nhu cầu mua sắm

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 39 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 39 vở bài tập Địa lí 9, Kể tên các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương buôn bán với nước ta nhiều nhất.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 39 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 39 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

  Xem lời giải