• Trả bài tập làm văn số 2

  Soạn bài Trả bài tập làm văn số 2 - chi tiết giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

  Xem chi tiết
 • Câu ghép

  Soạn bài Câu ghép trang 111 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1: Tìm câu ghép trong đoạn trích dưới đây. Cho biết trong mỗi câu ghép các vế câu được nối với nhau bằng những cách nào?

  Xem lời giải
 • Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

  Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh trang 114 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 2: Hãy đọc lại và cho biết Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 thuộc loại văn bản nào. Phần nội dung thuyết minh trong văn bản này có tác dụng gì?

  Xem lời giải