Vương triều của Quang Trung đã làm được những gì? Đánh giá những việc làm đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 10. Vương triều của Quang Trung đã làm được những gì?

Đề bài

Vương triều Quang Trung đã làm được những gì? Đánh giá những việc làm đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 119, 120 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Những việc làm của vua Quang Trung:

- Xây dựng vương triều theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị trên vùng đất từ Thuận Hóa ra Bắc.

- Thành lập chính quyền các cấp.

- Vua Quang Trung ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ, tổ chức lại giáo dục, thi cử.

- Tổ chức quân đội quy củ, trang bị vũ khí đầy đủ.

- Đặt quan hệ ngoại giao hòa hảo với các nước láng giềng.

* Đánh giá:

- Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ chia cắt.

Nam.Name.Vn

list
close