BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Môn Văn - Lớp 6Bài 1. Truyện

Nhận biết được các yếu tố của truyện truyền thuyết và cổ tích: chi tiết, cốt truyện, nhân vật. Nhận biết được từ đơn và các loại từ phức, từ ghép, từ láy.

Bài 2. Thơ

Nhận biết được một số yếu tố hình thức (vần, nhịp, dòng và khổ thơ…), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa…) của bài thơ lục bát đồng thời biết làm một bài thơ lục bát. Biết kể lại một trải nghiệm đáng nhớ. Nhận biết và nêu tác dụng của biện pháp ẩn dụ.

Bài 3. Kí

Nắm vững đặc điểm tác phẩm thuộc thể kí: hồi kí, du kí; ngôi kể thứ nhất. Tóm tắt được nội dung của một đoạn trích của văn bản kí; mối quan hệ giữa các sự veiejc, chi tiết với suy nghĩ, cảm xúc của tác giả. Nhận biết và vận dụng được từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn. Viết và kể được một kỉ niệm của bản thân.

Bài 4. Văn bản nghị luận

Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong một VB nghị luận; tóm tắt nội dung quan trọng; nêu được ấn tượng chung về VB. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc một bài thơ lục bát và trình bày ý kiến về một vấn đề. Vận dụng các hiểu biết về lí lẽ, bằng chứng trong văn nghị luận, nghĩa của một số thành ngữ thông dụng và dấu chấm phẩy.

Bài 5. Văn bản thông tin

Nhận biết được một số yếu tố hình thức: nhan đề, sa-pô, hình ảnh, cách triển khai; nội dung: đề tài, chủ đề, ý nghĩa… của văn bản thông tin. Biết mở rộng vị ngữ trong viết và nói. Viết được được văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.

Bài 6. Truyện

Nhận biết một số yếu tố của truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin và An-đéc-sen: nhân vật, cốt truyện, ngôi kể, đề tài, chủ đề, ý nghĩa… Biết cách mở rộng chủ ngữ trong viết và nói; kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.

Bài 7. Thơ

Nhận biết được những đặc điểm hình thức, nội dung của bài thơ sử dụng yếu tố miêu tả, tự sự; biện pháp tu từ hoán dụ. Biết viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ; trình bày ý kiến về một vấn đề.

Bài 8. Văn bản nghị luận

Nhận biết một số yếu tố hình thức, nội dung của văn bản nghị luận xã hội. Biết vận dụng từ Hán Việt; trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

Bài 9. Truyện

Nhận biết được một số yếu tố hình thức, nội dung của truyện ngắn; đặc điểm chức năng của trạng ngữ. Biết viết bài văn tả cảnh sinh hoạt.

Bài 10. Văn bản thông tin

Nhận biết được một số yếu tố hình thức, nội dung của văn bản thông tin; công dụng của dâu ngoặc kép; lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu. Tóm tắt được văn bản thuật lại một sự kiện; viết được biên bản ghi chép về một vụ việc, cuộc họp, thảo luận.