Luyện bài tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 2


Tuần 1. Em đã lớn hơn

Đây là tuần học đầu tiên trong chương trình Tiếng Việt 2. Trong tuần học này, học sinh được rèn kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Bé Mai đã lớn và Thời gian biểu. Biết viết chữ A hoa, viết đoạn văn theo hình thức nghe viết, phân biệt c/k. Phát triển vốn từ về Trẻ em, học về từ và câu. Biết cách nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi. Viết lời tự giới thiệu bản thân.

Tuần 2. Em đã lớn hơn

Trong tuần học này, học sinh được học hai bài đọc là Ngày hôm qua đâu rồi và Út Tin. Biết trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc. Biết viết chữ hoa Ă, Â, viết đoạn thơ dưới hình thức nhìn viết, phân biệt g/gh. Phát triển vốn từ về Trẻ em, từ chỉ sự vật. Biết cách đặt câu kiểu Ai là gì? Nhận biết được các sự việc trong chuyện Thử tài. Luyện tập viết thời gian biểu.

Tuần 3. Mỗi người một vẻ

Đây là tuần học mà học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Tóc xoăn và tóc thẳng; Làm việc thật là vui. Biết viết chữ B hoa, viết đoạn văn theo hình thức nghe viết, phân biệt s/x, en/eng. Phát triển vốn từ Bạn bè, từ chỉ hoạt động. Biết cách đặt câu kiểu Ai làm gì? Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi, lời cảm ơn.

Học sinh thường mắc sai lầm trong khi làm các bài tập chính tả phân biệt s/x

Tuần 4. Mỗi người một vẻ

Trong tuần học này, học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua bài đọc Những cái tên và Cô gió. Biết viết chữ C hoa, phân biệt ai/ay, viết hoa tên người. Phát triển vốn từ Bạn bè, đặt tên cho bức tranh. Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Chuyện ở phố Cây Xanh.

Tuần 5. Bố mẹ yêu thương

Đây là tuần học mà học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Bọ rùa tìm mẹ và Cánh đồng của bố. Biết viết chữ D, Đ hoa, phân biệt ng/ngh, l/n, dấu hỏi/dấu ngã. Phát triển vốn từ về Gia đình, từ chỉ đặc điểm, biết đặt câu kiểu Ai thế nào? Biết nói và đáp lời chia tay, lời từ chối, viết tin nhắn.

Tuần 6. Bố mẹ yêu thương

Trong tuần học này, học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Mẹ và Con lợn đất. Biết viết hoa chữ E, Ê, phân biệt c/k, iu/ưu, d/v. Phát triển vốn từ chỉ Gia đình, từ chỉ sự vật. Biết cách sử dụng dấu chấm trong câu. Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng.

Tuần 7. Ông bà yêu quý

Học sinh học tuần 7 sẽ được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua bài đọc Cô chủ nhà tí hon và Bưu thiếp. Biết viết chữ G hoa, phân biệt ng/ngh, iu/ưu, g/r. Phát triển vốn từ về Gia đình, từ chỉ hoạt động, ôn tập về câu kiểu Ai làm gì? Biết nói và đáp lời chào hỏi, lời xin lỗi.

Học sinh thường mắc sai lầm trong khi làm bài tập phân biệt ng/ngh

Tuần 8. Ông bà yêu quý

Đây là tuần mà học sinh được học hai bài tập đọc về những người bà kính yêu của mình. Học sinh biết viết hoa chữ H, phân biệt được l/n, uôn/uông. Phát triển vốn từ Gia đình, từ chỉ hoạt động, tình cảm, ôn tập về câu kiểu Ai thế nào? Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Những quả đào. Biết cách viết bưu thiếp.

Tuần 9. Ôn tập giữa học kì I

Đây là tuần học đánh giá lại toàn bộ kiến thức học sinh đã học trong nửa đầu kì 1 với đầy đủ các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

Tuần 10. Những người bạn nhỏ

Trong tuần học này, học sinh được học những bài đọc về tình bạn, về những đồ vật gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Biết viết chữ I hoa, phân biệt c/k, ay/ây, âc/ât. Phát triển vốn từ về Đồ vật, từ chỉ đặc điểm. Nắm được công dụng và cách sử dụng dấu chấm hỏi. Biết nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối. Giới thiệu được những đồ vật quen thuộc.

Học sinh thường mắc sai lầm khi phân biệt c/k

Tuần 11. Những người bạn nhỏ

Đây là tuần học mà học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Đồ đạc trong nhà và Cái bàn học của tôi. Biết viết chữ K hoa, phân biệt c/k, d/r, ươn/ương. Phát triển vốn từ chỉ đồ vật, từ chỉ đặc điểm, đặt được câu theo kiểu Ai thế nào? Nhận biết các sự việc trong câu chuyện Con chó nhà hàng xóm. Ôn tập về giới thiệu các đồ vật quen thuộc.

Học sinh thường mắc sai lầm trong khi làm bài tập chính tả phân biệt c/k, d/r

Tuần 12. Ngôi nhà thứ hai

Trong tuần học này, học sinh được học hai bài đọc là Bàn tay dịu dàng và Danh sách tổ em. Biết viết chữ L hoa, phân biệt biệt ch/tr, ăc/ăt. Phát triển vốn từ về Trường học, từ chỉ đặc điểm. Nắm được công dụng và cách sử dụng dấu chấm than. Biết cách nói và đáp lời chia buồn, chia tay. Ôn tập về giới thiệu các đồ vật quen thuộc.

Học sinh thường mắc phải sai lầm trong khi làm bài tập chính tả phân biệt ch/tr

Tuần 13. Ngôi nhà thứ hai

Đây là tuần học mà học sinh được rèn kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Yêu lắm trường ơi và Góc nhỏ yêu thương. Biết viết chữ M hoa, phân biệt g/gh, au/âu, ac/at. Phát triển vốn từ về Trường học, từ chỉ đặc điểm, đặt được câu theo kiểu Ai thế nào? Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Loài chim học xây tổ. Ôn tập về giới thiệu đồ vật quen thuộc.

Học sinh thường mắc phải sai lầm trong khi làm bài tập chính tả phân biệt g/gh

Tuần 14. Bạn thân ở trường

Trong tuần học này, học sinh được học hai bài đọc là Chuyện của thước kẻ và Thời khóa biểu. Biết viết chữ N hoa, phân biệt g/gh, ch/tr, ao/au. Phát triển vốn từ về Trường học, từ chỉ sự vật, biết đặt câu kiểu Ai thế nào? Biết các nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo. Viết được đoạn văn tả đồ vật quen thuộc.

Học sinh thường mắc phải sai lầm khi làm bài tập chính tả phân biệt g/gh, ch/tr

Tuần 15. Bạn thân ở trường

Học sinh học tuần 15 sẽ được rèn kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Khi trang sách mở ra và Bạn mới. Biết viết chữ O hoa, phân biệt g/gh, ay/ây, an/ang. Phát triển vốn từ về Trường học, từ chỉ sự vật. Biết đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Chuyện của thước kẻ. Ôn tập về viết đoạn văn tả đồ vật quen thuộc.

Tuần 16. Nghề nào cũng quý

Đây là tuần học đầu tiên của chủ điểm Nghề nào cũng quý. Trong tuần học này, học sinh được học hai bài đọc là Mẹ của Oanh và Mục lục sách. Biết viết chữ Ô, Ơ hoa, phân biệt eo/oeo, d/r, ăc/ăt. Phát triển vốn từ nghề nghiệp, từ chỉ hoạt động, biết đặt câu hỏi Ở đâu? Biết cách nói và đáp lời cảm ơn, ôn tập về tả đồ vật quen thuộc.

Học sinh thường mắc sai lầm khi làm bài tập chính tả phân biệt d/r

Tuần 17. Nghề nào cũng quý

Trong tuần học này, học sinh được rèn kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Cô giáo lớp em và Người nặn tò he. Biết viết chữ P hoa, phân biệt ng/ngh, s/x, uôc/uôt. Phát triển vốn từ về Nghề nghiệp, từ chỉ người, chỉ hoạt động, biết đặt câu hỏi Ở đâu? Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Mẹ của Oanh. Ôn tập viết đoạn văn tả đồ vật quen thuộc

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I

Đây là tuần học đánh giá lại toàn bộ kiến thức học sinh đã học trong học kì 1 với đầy đủ các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

Tuần 19. Nơi chốn thân quen

Đây là tuần học đầu tiên trong học kì 2, học sinh được học hai bài đọc là Khu vườn tuổi thơ và Con suối bản tôi. Biết viết chữ Q hoa, phân biệt eo/oe, iêu/ươu, ui/uôi. Phát triển vốn từ về Nơi thân quen, từ chỉ người, chỉ hoạt động. Nắm được công dụng và cách sử dụng dấu chấm than. Biết cách nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý. Thuật lại được việc đã chứng kiến.

Tuần 20. Nơi chốn thân quen

Trong tuần học này, học sinh sẽ được rèn kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài là Con đường làng và Bên cửa sổ. Biết viết chữ R hoa, viết hoa tên địa lí, phân biệt ch/tr, ong/ông. Phát triển vốn từ về Nơi thân quen, từ chỉ sự vật. Nắm được công dụng và cách sử dụng dấu phẩy. Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Khu vườn tuổi thơ. Ôn tập về thuật lại việc được chứng kiến.

Tuần 21. Bốn mùa tươi đẹp

Đây là tuần học mà học sinh được học hai bài đọc là Chuyện bốn mùa và Đầm sen. Biết viết chữ S hoa, phân biệt êu/uê, in/inh. Phát triển vốn từ Bốn mùa, từ chỉ đặc điểm, biết đặt câu kiểu Ai thế nào? Biết cách nói và đáp lời mời, lời khen ngợi. Ôn tập thuật lại việc được chứng kiến.

Tuần 22. Bốn mùa tươi đẹp

Trong tuần học này, học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Dàn nhạc mùa hè và Mùa đông ở vùng cao. Biết viết chữ T hoa, phân biệt d/gi, iu/iêu, oăn/oăng. Phát triển vốn từ Bốn mùa, từ chỉ đặc điểm, ôn tập về dấu chấm. Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ. Ôn tập thuật lại việc đứng chứng kiến.

Tuần 23. Thiên nhiên muôn màu

Đây là tuần học mà học sinh được học hai bài đọc là Chuyện của vàng anh và Ong xây tổ. Biết viết chữ U, Ư hoa, phân biệt ua/uơ, r/d/gi, ên/ênh. Phát triển vốn từ Thiên nhiên, từ chỉ sự vật, đặt câu kiểu Ai làm gì? Biết nói và đáp lời đồng ý, lời đồng ý. Thuật lại được việc đã tham gia.

Học sinh cần chú ý khi làm bài tập chính tả phân biệt r/d/gi

Tuần 24. Thiên nhiên muôn màu

Trong tuần học này, học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu với hai bài tập đọc là Trái chín và Hoa mai vàng. Biết viết chữ V hoa, phân biệt ao/oa, ch/tr, ich/it. Phát triển vốn từ Thiên nhiên, từ chỉ đặc điểm, ôn tập về câu kiểu Ai thế nào? dấu chấm, dấu chấm than. Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Sự tích cá thờn bơn. Ôn tập về thuật lại việc được tham gia.

Học sinh cần chú ý khi làm bài tập chính tả phân biệt ch/tr

Tuần 25. Sắc màu quê hương

Đây là tuần học mà học sinh được học hai bài đọc Quê mình đẹp nhất và Rừng ngập mặn Cà Mau. Biết viết chữ X hoa, viết hoa tên địa lí, phân biệt r/d/gi, im/iêm. Phát triển vốn từ Quê hương, từ chỉ hoạt động, ôn tập về dấu chấm than. Biết nói và đáp lời cảm ơn, ôn tập về thuật lại một việc được tham gia.

Học sinh cần chú ý khi làm các bài tập chính tả phân biệt ch/tr

Tuần 26. Sắc màu quê hương

Đây là tuần học mà học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Mùa lúa chín và Sông Hương. Biết viết chữ Y hoa, phân biệt eo/oe, iu/iêu, an/ang. Phát triển vốn từ Quê hương, từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm, đặt câu kiểu Ai thế nào? Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Sự tích Hồ Gươm. Ôn tập thuật lại việc được tham gia.

Tuần 27. Ôn tập giữa học kì II

Đây là tuần học đánh giá lại toàn bộ kiến thức học sinh đã học trong nửa đầu học kì II với đầy đủ các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

Tuần 28. Bác Hồ kính yêu

Đây là tuần đầu tiên trong chủ điểm Bác Hồ kính yêu, học sinh sẽ được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Ai ngoan sẽ được thưởng và Thư Trung thu. Biết viết chữ A hoa kiểu 2, phân biệt uy/uyu, l/n, ươn/ương. Phát triển vốn từ Bác Hồ kính yêu, từ chỉ đặc điểm, đặt câu kiểu Ai thế nào? Biết nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng. Biết nói và viết về tình cảm với một người mà em yêu quý.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt l/n.

Tuần 29. Bác Hồ kính yêu

Trong tuần học này, học sinh sẽ được học hai bài tập đọc là Cháu thăm nhà Bác và Cây và hoa bên lăng Bác. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến hai bài đọc. Biết viết chữ Ă hoa kiểu 2, phân biệt ui/uy, s/x, ưc/ưt. Phát triển vốn từ Bác Hồ kính yêu, từ chỉ tình cảm, đặt được câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng. Biết nói và viết về tình cảm bạn bè.

Tuần 30. Việt Nam mến yêu

Đây là tuần mà học sinh được học hai bài đọc là Chuyện quả bầu và Sóng và cát ở Trường Sa. Biết viết chữ Â hoa kiểu 2, phân biệt d/r/gi, iêu/ươu, oan/oang. Phát triển vốn từ về Đất nước, từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm, ôn tập về dấu chấm, dấu phẩy. Biết nói và đáp lời an ủi, lời mời, viết về tình cảm với người thân.

Học sinh thường mắc sai lầm khi làm bài tập phân biệt d/r/gi.

Tuần 31. Việt Nam mến yêu

Trong tuần học này, học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Cây dừa và Tôi yêu Sài Gòn. Biết viết chữ Q hoa kiểu 2, phân biệt eo/oe, s/x, ac/at. Phát triển vốn từ Đất nước, từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động, đặt được câu kiểu Ai làm gì? Ôn tập về dấu chấm, dấu phẩy. Nhận biết được các sự kiện trong câu chuyện Chuyện quả bầu. Ôn tập viết về tình cảm với người thân.

Học sinh thường mắc phải sai lầm khi làm các bài tập chính tả phân biệt s/x

Tuần 32. Bài ca trái đất

Đây là tuần học mà học sinh được học hai bài đọc là Cây nhút nhát và Bạn có biết? Biết viết chữ N hoa kiểu 2, phân biệt eo/oe, ch/tr, an/ang. Phát triển vốn từ về Trái Đất, từ chỉ đặc điểm, đặt câu kiểu Ai thế nào? Biết nói và đáp lời không đồng ý, lời đề nghị, viết về tình cảm với một sự việc.

Học sinh cần chú ý phân biệt ch/tr.

Tuần 33. Bài ca trái đất

Chương trình học tuần 33 giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua hai bài đọc là Trái Đất xanh của em và Hừng đông mặt biển. Biết viết chữ M hoa kiểu 2, phân biệt ui/uy, r/d/gi, iêc/iêt. Phát triển vốn từ về Trái Đất, từ chỉ sự vật, đặt được câu kiểu Ai là gì? Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Chuyện của cây sồi. Ôn tập cách nói và viết về tình cảm với một sự việc.

Học sinh cần chú ý khi làm các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi.

Tuần 34. Bài ca trái đất

Trong tuần học này, học sinh được học hai bài đọc là Bạn biết phân loại rác không? và Cuộc giải cứu bên bờ biển. Biết viết chữ V hoa kiểu 2, phân biệt d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã. Phát triển vốn từ Trái Đất, từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động, đặt câu kiểu Ai làm gì? Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Ngày như thế nào là ngày đẹp? Ôn tập cách nói và viết về tình cảm với một sự việc.

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II

Đây là tuần học đánh giá lại toàn bộ kiến thức học sinh đã học trong cả năm học với đầy đủ các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.