BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA - Lớp 12
Bài tập trắc nghiệm địa lý 12 đầy đủ các bài hk1, hk2 học sinh có thể làm online sau đó đối chiếu với lời giải chi tiếtChương I. Địa lí tự nhiên

Chương này yêu cầu tìm hiểu về vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ, đặc điểm chung của tự nhiên, vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên của Việt Nam.

HS cần tránh nhầm lẫn khi trình bày các điểm cực và phân biệt đặc điểm 3 giai đoạn phát triển của tự nhiên Việt Nam, đặc điểm cảnh quan của 3 miền (miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ).

Chương II. Địa lí dân cư

Chương này tập trung tìm hiểu về các đặc điểm dân số và phân bố dân cư, lao động và việc làm, đô thị hóa và chất lượng cuộc sống.

Chú ý cập nhật số liệu về dân số và các chính sách dân số, các thông tin trong năm gần đây nhất.

Chương III. Địa lí các ngành kinh tế

Trong chương này sẽ tìm hiểu vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; một số vấn đề về phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

HS chú ý cập nhật số liệu và thông tin năm gần nhất; rèn luyện các kĩ năng vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê; sử dụng Atlat để nhận xét, phân tích các đối tượng địa lí.

Chương IV. Địa lí các vùng kinh tế

Đây là một chương rất quan trọng, thường xuyên xuất hiện trong các đề thi với số lượng câu hỏi lớn. HS cần nắm chắc các thế mạnh và hạn chế hoặc thuận lợi và khó, biện pháp khắc phục trong từng vùng cụ thể.

Rèn luyện các kĩ năng vẽ và phân tích biểu đồ, bảng số liệu, sử dụng Atlat trình bày hiện trạng, sự phân bố các đối tượng địa lí.