Luyện bài tập MÔN TOÁN Lớp 4


Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Nội dung chương 1 giúp em củng cố và mở rộng các kiến thức về số tự nhiên, triệu và lớp triệu, các đơn vị đo khối lượng và dạng toán tìm số trung bình cộng. Các câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao với lời giải chi tiết, dễ hiểu giúp em ôn luyện dễ dàng, thú vị.

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Chương 2 giúp em ôn tập và ghi nhớ các tính chất, công thức tính quan trọng trong các bài toán tính bằng cách thuận tiện như tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng và phép nhân; nhân một số với một tổng, một hiệu; các phép tính với số tự nhiên; bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Để học tốt kiến thức trong chương này em cần ghi nhớ dấu hiệu chia hết của các số 2, 5, 9, 3; công thức tính diện tích của hình bình hành. Các câu hỏi đa dạng với lời giải chi tiết giúp em ôn luyện hiệu quả, ghi nhớ kiến thức dễ dàng.

Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Chương 4 bao gồm những kiến thức quan trọng thường xuất hiện trọng các đề thi giữa kì, cuối kì 2. Với kho câu hỏi đa dạng và đáp án chi tiết sẽ giúp em rèn luyện, thực hiện các phép tính với phân số, giải bài toán tìm diện tích hình thoi dễ dàng.

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Đề luyện tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết trong chương 5 giúp em ghi nhớ và củng cố dạng toán có lời văn tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó, bài toán về tỉ lệ bản đồ.

Để giải quyết dễ dàng các dạng bài tập trên, em cần nắm chắc các bước giải chung để áp dụng vào mỗi trường hợp của bài toán.

Chương 6: Ôn tập

Đề ôn tập chương 6 có đáp án và lời giải chi tiết giúp em ôn tập hiệu quả, đầy đủ các dạng bài tập đã học để chuẩn bị cho kì thi học kì 2.