Luyện bài tập MÔN TOÁN Lớp 3


Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Bài tập trắc nghiệm chương 1 xoay quanh các dạng bài về cộng, trừ các số có ba chữ số, giải bài toán nhiều hơn, ít hơn, xem đồng hồ. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm đều có đáp án và lời chi tiết giúp em ôn tập hiệu quả, thú vị.

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1 000

Nội dung chương 3 bao gồm các kiến thức quan trọng thường xuất hiện trong các đề thi cuối kì ở lớp 3.

Đề tự luyện trắc nghiệm có đáp án trong chương này giúp em ôn tập và củng cố các kiến thức về bảng nhân và bảng chia 6, 7, 8, 9; bài toán có lời văn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, bài toán giải bằng hai bước tính; tính giá trị biểu thức; tính chu vi hình vuông, hình chữ nhật…

Chương 3: Các số đến 10 000

Trắc nghiệm chương 3 giúp em rèn luyện các bài toán thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 000; phép nhân, phép chia số có bốn chữ số với số có một chữ số; bài toán rút về đơn vị, số La Mã, giới thiệu tiền Việt Nam và một số yếu tố thống kê.

Chương 4: Các số đến 100 000

Để học tốt nội dung chương 3 em cần nắm vững các bài toán về so sánh các số trong phạm vi 100 000, ghi nhớ công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật và thực hiện phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000, phép nhân chia số có năm chữ số cho số có một chữ số…

Chương 5: Ôn tập cuối năm

Đề trắc nghiệm chương 5 có đáp án và lời giải chi tiết giúp em tổng ôn các kiến thức đã học trong toàn năm học với đầy đủ các dạng bài tập về các phép tính trong phạm vi 100 000, ôn tập về hình học, giải bài toán có lời văn …