BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Môn Toán - Lớp 6
Bài tập trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi học kì 1, học kì 2 đại số và hình học trong sgk môn toán lớp 6 có lời giảiChương 1: Số tự nhiên

Chương này giới thiệu kiến thức về tập hợp, các phép tính về số tự nhiên gồm ghi số tự nhiên, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với số tự nhiên. Ngoài ra, chúng ta sẽ ôn lại, mở rộng quan hệ chia hết, dấu hiệu chia hết. Đồng thời tìm hiểu về những khái niệm quan trọng của số học  là số nguyên tố, hợp số, ước chung, ước chung lớn nhất, bội chung, bội chung nhỏ nhất.

Học sinh cần chú ý thứ tự thực hiện phép tính

Chương 2: Số nguyên

Chương 2 là chương quan trọng, giúp các em tìm hiểu về số nguyên dương, số nguyên âm, các phép tính với số nguyên

Chúng ta cần chú ý quy tắc về dấu khi thực hiện các phép tính với số nguyên

Chương 3: Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn

Chương này hệ thống lại các hình phẳng đặc biệt thường gặp: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân cùng với tính chất, công thức tính chu vi, diện tích của chúng.

Học sinh cần tránh sai lầm khi phân biệt các tứ giác đặc biệt:hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân và công thức liên quan đến chúng.

Chương 4: Một số yếu tố thống kê và xác suất

Dữ liệu và thu thập, phân tích, xử lí dữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong khoa học, đời sống. Chương này giới thiệu kiến thức về thống kê, một số biểu đồ: biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép.

Học sinh tránh sai lầm khi đọc biểu đồ.

Chương 5: Phân số

Chương 5 mở rộng khái niệm phân số so với ở Tiểu học, tạo nền tảng cho các chương sau và các lớp sau. Các em cần nắm chắc các kiến thức về phân số bằng nhau, các phép tính với phân số, 2 bài toán về phân số.

Chúng ta thường thứ tự thực hiện phép tính, phân biệt 2 bài toán về phân số.

Chương 6: Số thập phân

Chương này chú trọng tính toán với số thập phân, ứng dụng giải quyết các bài toán về tỉ số, tỉ số phần trăm. Ngoài ra, các em cần ghi nhớ quy tắc làm tròn và ước lượng.

Các em chú ý sai lầm khi làm tròn số và cách tính thích hợp khi thực hiện các phép tính chứa cả phân số, hỗn số, số thập phân.

Chương 7: Hình học trực quan. Tính đối xứng của hình phẳng trong thực tiễn

Tính đối xứng có vai trò đặc biệt và thường gặp trong khoa học, nghệ thuật, đời sống,….Chương này giúp các em hiểu và nhận biết được hình có trục đối xứng, tâm đối xứng.

Các em thường sai lầm khi xác định trục đối xứng, tâm đối xứng của các hình.

Chương 8: Hình học phẳng. Các hình hình học cơ bản

Chương này đặc biệt quan trọng và là nền tảng cho mọi kiến thức hình học sẽ gặp sau này. Các em cần nắm vững các kiến thức về điểm, đường thẳng, vị trí tương đối giữa các đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, góc, các góc đặc biệt,…

Các em cần chú ý cách gọi tên đường thẳng, tia, góc.

Chương 9: Một số yếu tố xác suất

Chương 9 giới thiệu về phép thử, sự kiện, xác suất thực nghiệm. Các em cần ghi nhớ công thức tính xác suất thực nghiệm trong trò chơi, thí nghiệm.