BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Lịch Sử và Địa lí - Lớp 6


Phần Lịch sử

Chương 1. Vì sao cần học lịch sử?

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lịch sử lớp 6, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: khái niệm lịch sử và môn lịch sử; Lí do cần phải học lịch sử; Các nguồn sử liệu. cách tính thời gian trong lịch sử.

Chương 2. Thời nguyên thủy

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lịch sử lớp 6, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Quá trình tiến hóa từ vượn thành người; xác định được dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á và Việt nam; Giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy; Đời sống của người nguyên thủy; Xã hội nguyên thủy ở Việt Nam; Sự chuyển biến của xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp; Xã hội nguyên thủy tan rã; Sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy phương Đông; Sự hình thành xã hội có giai cấp.

Chương 3. Xã hội cổ đại

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lịch sử lớp 6, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành các nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp và La Mã; Nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà; Chế độ xã hội của Ấn Độ; Quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc; Tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp, nhà nước đế chế La Mã; Thành tựu văn hóa tiêu biểu

Chương 4. Đông Nam Á (từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lịch sử lớp 6, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á; Quá trình xuất hiện các quốc gia cổ ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII; Sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỉ VII đến thế kỉ X; Quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Chương 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lịch sử lớp 6, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Sự ra đời và phát triển của Văn Lang- Âu Lạc; Tổ chức nhà nước Văn Lang, Âu Lạc; Đời sống vật chất và tinh thần cư dân Văn Lang- Âu Lạc.

Chương 6. Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (từ thế kỉ II trước công nguyên đến năm 938)

Chính sách cai trị của triều đại phong kiến phương Bắc; Chuyển biến về kinh tế và xã hội của người Việt; nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của khởi nghĩa Hai Bà Trưng, bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng; Người Việt giữ gìn, tiếp thu văn hóa trong thời kì Bắc thuộc; Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán 938;

Chương 7. Vương quốc Chăm-pa và vương quốc Phù Nam

Sự ra đởi và phát triển của các vương quốc Cham-pa, Phù Nam; Vương quốc Phù Nam suy vong; Tổ chức xã hội, kinh tế của Chăm-pa, Phù Nam; Thành tựu văn hóa của cưu dân Cham-pa, Phù Nam.

Phần Địa lí

Chương 1. Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Với chương 1, HS học về hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ; các yếu tố của bản đồ, lược đồ trí nhớ.

HS hay mắc sai lầm trong việc phân biệt các đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc và các bán cầu; xác định các hướng và so sánh tỉ lệ các bản đồ; phân biệt các dạng kí hiệu bản đồ.

Chương 2. Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương này với các nội dung: Trái Đất trong hệ Mặt Trời, hình dạng và kích thước của Trái Đất; chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả, chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả, xác định phương hướng ngoài thực tế.

Nội dung HS hay mắc sai lầm nhất là hệ quả giờ trên Trái Đất của chuyển động tự quay quanh trục do HS hay tính sai ngày, giờ.

Chương 3. Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

HS sẽ tìm hiểu các vấn đề về cấu tạo của Trái Đất, các mảng kiến tạo, núi lửa và động đất; quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh; các dạng địa hình chính, khoáng sản. Bên cạnh đó, rèn kĩ năng đọc lược đồ tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.

Cần lưu ý phân biệt rõ quá trình nội sinh và ngoại sinh; tác động của quá trình nội sinh và ngoại sinh đến hiện tượng tạo núi; phân biệt các dạng địa hình chính trên Trái Đất theo các tiêu chí độ cao, đặc điểm chính.

Chương 4. Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 4 sẽ tìm hiểu về khí quyển của Trái Đất, các khối khí, khí áp và gió; nhiệt độ và lượng mưa, thời tiết và khí hậu; biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, rèn kĩ năng phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

Chương 5. Nước trên Trái Đất

Để học tốt chương này, HS cần tìm hiểu kĩ về các thành phần chủ yếu của thủy quyển và vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất; sông, nước ngầm và băng hà; biển và đại dương, một số đặc điểm của môi trường biển.

Chú ý có 2 vòng tuần hoàn nước: vòng tuần hoàn nước nhỏ và vòng tuần hoàn nước lớn, cấu tạo của 1 con sông chính, vai trò của nước ngầm, độ muối và nhiệt độ của các biển và đại dương trên thế giới không giống nhau.

Chương 6. Đất và sinh vật trên Trái Đất

Trong chương 6, HS cần tìm hiểu về lớp đất trên trái Đất; sự đa dạng của thế giới sinh vật, các đới thiên nhiên trên Trái Đất, rừng nhiệt đới. 

Chú ý đến các nhân tố hình thành đất.

Chương 7. Con người và thiên nhiên

Các vấn đề cần tìm hiểu trong chương 7 là: dân số thế giới; sự phân bố dân cư thế giới, các thành phố lớn trên thế giới; con người và thiên nhiên. Đồng thời, tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất.

Chương này có nhiều số liệu, bảng số liệu, HS cần lưu ý đến tính cập nhật của số liệu; bên cạnh đó, liên hệ được với thực tiễn.