BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Khoa học tự nhiên - Lớp 7
Bài tập trắc nghiệm lý 7, hóa 7, sinh 7 chân trời sáng tạo đầy đủ bài tập các chương, các bài học kì 1, học kì 2, các dạng câu hỏi lý thuyết và bài tập có đáp án và giải chi tiết học sinh có thể làm online


Chủ đề 3: Tốc độ

Đây là chủ đề mở đầu giới thiệu đến học sinh cách tính và đo tốc độ của vật chuyển động, có thể sử dụng đồ thị quãng đường – thời gian để tính tốc độ, khai thác dữ kiện để xác định vị trí của vật, thời gian vật đi được, từ đó thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông để học sinh vận dụng trong đời sống thực tiễn.

Chủ đề 4: Âm thanh

Đến với chủ đề này, học sinh sẽ giải thích được một số hiện tượng về âm thanh trong thực tế, như là âm thanh phát ra từ đâu, độ to và độ cao của nó thay đổi ra sao khi tần số sóng âm lớn, hiện tượng phản xạ âm trong các hang động tại sao lại có và một số biện pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn.

Chủ đề 5: Ánh sáng

Đây là chủ đề rất quan trọng trong chương trình Khoa học tự nhiên 7, các vấn đề xoay quanh chủ đề là: ánh sáng, tia sáng, năng lượng của ánh sáng, hiện tượng ảnh quan sát được khi chiếu sáng vào vật, ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, từ những kiến thức này có thể giải thích một số hiện tượng trong thực tế

Chủ đề 6: Từ

Đây là chủ đề có lí thuyết trừu tượng, khó tưởng tượng trong Khoa học tự nhiên 7, khi học chủ đề này thì học sinh sẽ được tìm hiểu về nam châm, ứng dụng của nam châm, từ trường, khi nào thì có từ trường, sử dụng la bàn để xác định phương hướng, nam châm có mối liên hệ như thế nào với từ trường và cách chế tạo nam châm điện đơn giản.