BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Khoa học tự nhiên - Lớp 6


Chủ đề 1: Các phép đo

Chủ đề này mở đầu cho học sinh tìm hiểu về các phép đo trong khoa học tự nhiên, các phép đo đó là: Đo chiều dài, đo khối lượng, đo thời gian và đo nhiệt độ. Đến với những phép đo này thì học sinh sẽ được tìm hiểu về dụng cụ đo, cách đo và cách ghi kết quả đo.

Chủ đề 2. Các thể của chất

Đây là chủ đề đầu tiên thuộc lĩnh vực hóa học, gồm các nội dung chính là: sự đa dạng của chất, các thể cơ bản của chất, sự chuyển thể cơ bản của chất, tính chất vật lí, tính chất hóa học của chất. Điểm khó của chương này là vận dụng kiến thức để xác định quá trình chuyển thể: sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ

Chủ đề 3. Oxygen và không khí

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình khoa học tự nhiên lớp 6. Để học tốt chủ đề này học sinh cần nêu được tính chất  của oxygen, tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy.  Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu thành phần của không khí, vai trò của không khí đối với tự nhiên, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và cách bảo vệ môi trường không khí

Chủ đề 4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng

Ở chủ đề 4, học sinh cần nắm vững khái niệm và tính chất của vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm. Từ những tính chất, học sinh có thể dự đoán được ứng dụng và cách sử dụng chúng một cách hợp lí, an toàn và hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Chủ đề 5. Chất tinh khiết - Hỗn hợp. Phương pháp tách các chất

Đây là chủ đề quan trọng trong chương trình khoa học tự nhiên 6, thường có trong các đề thi, đề kiểm tra. Để học tốt chủ đề này, học sinh cần nêu được khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp, hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất, dung môi, chất tan, dung dịch, huyền phù, nhũ tương, các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan. Từ đó chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất với phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng các phương pháp sau: lọc, cô cạn, chiết

Chủ đề 6. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống

Đây là phần nội dung quan trọng trong chương trình khoa học nội dung 6, là nền tảng đầu tiên giúp học sinh tiếp cận với môn Sinh học, thường xuất hiện trong các đề thi. Chương này sẽ giới thiệu về khái niệm của tế bào, hình dạng và kích thước của tế bào, sự lớn lên và sinh sản của tế bào, tế bào đơn vị cấu tạo cơ sở của sự sống.

Chủ đề 7. Từ tế bào đến cơ thể

Đây là phần nội dung quan trọng trong chương trình khoa học nội dung 6, thường xuất hiện trong các đề thi. Chương này sẽ giải thích cho câu hỏi của chương trước “tế bào là đơn vị cấu tạo cơ sở của sự sống” từ mối quan hệ từ tế bào đến mô, từ mô đến cơ quan, từ cơ quan đến hệ cơ quan và từ hệ cơ quan đến cơ thể.

Chủ đề 8. Đa dạng thế giới sống

Đây là phần nội dung quan trọng, chiếm phần lớn nội dung môn Sinh học trong chương trình khoa học tự nhiên 6, thường xuất hiện trong các đề thi. Chương này sẽ giới thiệu về sự đa dạng của thế giới sống gồm, phân loại thế giới sống, sự đa dạng của các nhóm sinh vật theo thứ tự từ cơ bản đến phức tạp gồm virus và vi khuẩn, nguyên sinh vật, nấm, thực vật, động vật, vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và tầm quan trọng của bảo vệ đa dạng sinh học.

Chủ đề 9: Lực

Đây là chủ đề mở đầu giúp học tiếp cận về lực trong thực tế, giúp học sinh biết được trong thực tế có những loại lực (trọng lực, lực hấp dẫn, lực ma sát, lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc, lực đàn hồi), cách biểu diễn ra sao, độ lớn được tính như thế nào?

Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống

Năng lượng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Vì vậy, trong chủ đề này đã giới thiệu đến với học sinh năng lượng và sự truyền năng lượng, đề cập đến một số năng lượng (động năng, thế năng, hóa năng, nhiệt năng, cơ năng, quang năng,...). Ngoài ra, chương còn đề cập cách sử dụng năng lượng như thế nào để cho hiệu quả.

Chủ đề 11: Trái Đất và bầu trời

Hiện tượng tự nhiên ngoài dưới mặt đất ra thì không thể không nhắc đến trên bầu trời. Trong chủ đề này đề cập đến cho học sinh những chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, thiên thể, mặt trăng, khái quát hóa hệ mặt trời và ngân hà.