BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA - Lớp 12
Bài tập trắc nghiệm hóa 12 đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi lý thuyết, bài tập hk1, hk2 có đáp án và lời giải chi tiếtChương 1. Este – Lipit

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình hóa học lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi đại học, đề kiểm tra. Để học tốt chương này, chúng ta cần hiểu rõ cấu tạo của este để giải quyết các tính chất vật lí, tính chất hóa học. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải biết các phương pháp khác nhau để điều chế este như: ancol tác dụng với axit, anhidrit axit tác dụng với ancol… Điểm khó của chương này là giải các bài tập este, thủy phân, xà phòng hóa.

Chương 2. Cacbohidrat

Chương cacbohidrat gồm các phân tử có cấu tạo phức tạp, có nhiều tính chất hóa học đặc trưng cho từng loại hợp chất. Học sinh cần nắm rõ các bước tiến hành, hiện tượng thí nghiệm, giải thích các thí nghiệm chứng minh tính chất và liên hệ thực tế, sử dụng các mô hình trực quan như mô hình cấu tạo phân tử glucozo

Chương 3. Amin, amino axit và protein

Để học tốt chương này, chúng ta cần nhớ được định nghĩa, phân loại, gọi tên các amin, amino axit, hiểu rõ được vai trò của peptit, protein, enzim, axit nucleic. Ngoài ra các bài tập về hợp chất amin, amino axit, peptit, protein thường dùng phương pháp quy đổi để đơn giản hóa hỗn hợp chất. 

Chương 4. Polime và vật liệu polime

Nội dung chương 4 tập trung chủ yếu vào lý thuyết như: định nghĩa, phân loại, cấu trúc, tính chất của các polime. Các phản ứng đặc trưng của chương này là phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng và nhận dạng được các monome để tổng hợp các polime. Từ đó thấy được tầm quan trọng của các polime trong đời sống, sản xuất và phương pháp tổng hợp ra chúng.

Chương 5. Đại cương về kim loại

Đây là nội dung quan trọng của chương trình hóa học lớp 12 vì chương này bao quát tính chất, phương pháp điều chế chung của kim loại. Chương 5 được chia thành hai phần chính: Phần thứ nhất tìm hiểu về vị trí của các kim loại trong bảng tuần hoàn, tính chất vật lí và hóa học chung của kim loại, hợp kim, sự ăn mòn kim loại và điều chế kim loại. Phần thứ hai đi sâu tìm hiểu một số kim loại cụ thể quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.

Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Để học tốt chương 6, học sinh cần nắm rõ vị trí, cấu tạo, tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm. Từ cấu tạo của nguyên tử kim loại, hiểu được những đặc tính và quy luật biến thiên tính chất các nguyên tử. Bên cạnh đó, các bài tập thường gặp về hỗn hợp kim loại tác dụng với axit, điện phân, điều chế kim loại,…

Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng

Ở chương này, chúng ta cần nhớ được các tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế của sắt và một số kim loại quan trọng như crom, niken, coban…Ngoài các tính chất của sắt thì ở chương 7 còn nhắc đến hợp kim của sắt, đó là gang và thép. Các bài tập về kim loại nhóm B cũng thường xuyên xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra như: kim loại tác dụng với axit, kim loại tác dụng với muối, nhiệt phân muối của kim loại…

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ

Đây là chương quan trọng của chương trình lớp 12 với nội dung chủ yếu là nhận biết một số ion trong dung dịch, nhận biết một số chất khí. Ở chương này, cần nắm vững nguyên tắc chung nhận biết các ion trong dung dịch và một số chất khí vô cơ. Biết cách dùng thuốc thử để nhận biết một số cation, một số anion trong dung dịch và một số chất khí vô cơ.

Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Đây là chương cuối cùng của chương trình hóa học lớp 12 với nội dung chủ yếu liên quan về hóa học và thực tiễn. Để học tốt chương này, học sinh cần nắm vững vai trò to lớn của hóa học đối với nền kinh tế xã hội qua các vấn đề về năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu,... đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, may mặc, sản xuất, vấn đề bảo vệ sức khỏe con người