Luyện bài tập với chủ đề "Bài 16. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (34%)

THÔNG HIỂU (44%)

VẬN DỤNG (16%)

VẬN DỤNG CAO (6%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện