Luyện bài tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5


Những sai lầm, mẹo cần nhớ khi học

Chủ điểm 1. Việt Nam – Tổ quốc em

Đây là chủ điểm đầu tiên trong chương trình Tiếng Việt lớp 5. Trong chủ điểm này, học sinh được học các bài tập đọc để củng cố kiến thức về đất nước Việt Nam, về tinh thần yêu nước. Luyện viết chính tả các đoạn văn, ôn tập các quy tắc viết c/k, g/gh, ng/ngh. Học sinh được mở rộng vốn từ về Tổ quốc, Nhân dân, luyện tập về từ đồng nghĩa. Học sinh được củng cố kiến thức tập làm văn tả cảnh.

Học sinh thường mắc sai lầm trong khi làm các bài phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh

Chủ điểm 2. Cánh chim hòa bình

Trong chủ điểm này, học sinh được học các bài tập đọc về chủ đề hòa bình và bảo vệ hòa bình. Luyện viết các đoạn văn, ôn tập quy tắc đánh dấu thanh. Học sinh được mở rộng vốn từ về Hòa bình, Hữu nghị - Hợp tác, học về từ trái nghĩa, từ đồng âm. Học sinh được củng cố kiến thức viết văn tả cảnh, làm báo cáo thông kê và làm đơn.

Học sinh thường đánh dấu thanh sai vị trí.

Chủ điểm 3. Con người với thiên nhiên

Học sinh học chủ điểm con người với thiên nhiên sẽ được học các bài tập đọc nhằm củng cố mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Luyện viết các đoạn văn, cách đánh dấu thanh, phân biệt l/n, n/ng. Học sinh được mở rộng vốn từ về Thiên nhiên, từ nhiều nghĩa, đại từ. Học sinh được củng cố kiến thức về viết văn tả cảnh, luyện tập thuyết trình và tranh luận.

Học sinh thường mắc sai lầm khi phân biệt l/n.

Chủ điểm 4. Ôn tập giữa học kì 1

Trong chủ điểm này, học sinh được củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học nửa đầu học kì 1 với đầy đủ các dạng như đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Chủ điểm 5. Giữ lấy màu xanh

Trong chủ điểm giữ lấy màu xanh, học sinh được học các bài tập đọc về các hành động góp phần bảo vệ môi trường. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt s/x, âm cuối n/ng, t/c. Học sinh được mở rộng vốn từ về Bảo vệ môi trường, quan hệ từ. Học sinh được củng cố kiến thức về viết văn tả người, luyện tập làm đơn.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các dạng bài tập phân biệt s/x, l/n

Chủ điểm 6. Vì hạnh phúc con người

Học sinh khi học chủ điểm Vì hạnh phúc con người sẽ được học các bài tập đọc liên quan đến đời sống con người. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt tr/ch, ao/au, thanh hỏi/thanh ngã, r/d/gi, v/d, iêm/im, iêp/ip. Học sinh được ôn tập về từ loại, tổng kết vốn từ và ôn tập về cấu tạo từ. Học sinh được củng cố kiến thức về làm biên bản cuộc họp, tả hoạt động của người, viết đơn.

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình học kì 1.

Chủ điểm 7. Ôn tập cuối học kì 1

Trong chủ điểm này, học sinh được củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học trong học kì 1 với đầy đủ các dạng như đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Chủ điểm 8. Người công dân

Học sinh học chủ điểm này sẽ được rèn kĩ năng đọc hiểu với các bài tập đọc về những người công dân tiêu biểu, những tấm gương người tốt, việc tốt. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt r/d/gi, o/ô, dấu hỏi/dấu ngã. Học sinh được mở rộng vốn từ Công dân, học về câu ghép, cách nối các vế câu ghép. Học sinh được củng cố kiến thức về viết văn tả người, lập chương trình hoạt động.

Học sinh thường mắc lỗi sai khi làm bài phân biệt r/d/gi.

Chủ điểm 9. Vì cuộc sống thanh bình

Trong chủ điểm này, học sinh được học các bài tập đọc về những hành động, những câu chuyện,  nhân vật bảo vệ sự yên bình của cuộc sống. Luyện viết các đoạn thơ, đoạn văn và ôn tập quy tắc viết hoa. Học sinh được mở rộng vốn từ Trật tự - An ninh, ôn tập nối các vế câu bằng quan hệ từ. Học sinh được củng cố kiến thức về văn kể chuyện, tả đồ vật, lập chương trình hoạt động.

Chủ điểm 10. Nhớ nguồn

Khi học chủ điểm này, học sinh sẽ được rèn kĩ năng đọc hiểu với các bài tập đọc mang nội dung khơi gợi tinh thần uống nước nhớ nguồn. Luyện viết các đoạn văn, ôn tập về quy tắc viết hoa. Học sinh được mở rộng vốn từ Truyền thống, ôn tập cách liên kết các vế câu. Học sinh được củng cố kiến thức về viết văn tả đồ vật, viết đoạn đối thoại.

Chủ điểm 11. Ôn tập giữa kì 2

Trong chủ điểm này, học sinh được củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học nửa đầu học kì 2 với đầy đủ các dạng như đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Chủ điểm 12. Nam và nữ

Trong chủ điểm này, học sinh được rèn kĩ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc với nội dung về nam và nữ. Luyện viết các đoạn văn, viết chữ hoa. Học sinh được ôn tập về dấu câu, mở rộng vốn từ Nam và nữ. Học sinh được củng cố kiến thức về viết đoạn đối thoại, viết văn tả con vật, tả cảnh.

Chủ điểm 13. Những chủ nhân tương lai

Khi học chủ điểm này, học sinh sẽ được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc về những nhân vật trẻ tuổi, tài giỏi, nhiệt huyết. Luyện viết các đoạn văn, đoạn thơ, viết chữ hoa. Học sinh được ôn tập về các dấu câu, mở rộng vốn từ Trẻ em, Quyền và bổn phận. Học sinh được củng cố kiến thức về văn tả con vật, tả người và tả cảnh.

Chủ điểm 14. Ôn tập cuối học kì 2

Trong chủ điểm này, học sinh được củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học trong toàn bộ năm học với đầy đủ các dạng như đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.