Đề thi học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ

Bắt đầu làm bài