Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Phần lớn nhu cầu lương thực cho cư dân trong vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại đều là


Câu 3 Nhận biết

Xương hóa thạch của loài vượn cổ xuất hiện khoảng 6 triệu năm trước đây được tìm thấy ở đâu?


Câu 4 Thông hiểu

Ở vùng Địa Trung Hải loại công cụ quan trọng nhất, giúp sản xuất phát triển là gì?


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Vận dụng

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân lí giải thời kì đồ đá Người tinh khôn sống theo chế độ thị tộc mẫu hệ?


Câu 10 Vận dụng cao