Đề 5

Số câu: 17 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: giữa kì 2

Lưu ý: Bạn chỉ có thể làm các câu hỏi trắc nghiệm. HocTot.Nam.Name.Vn chưa hỗ trợ làm các câu hỏi tự luận

Bắt đầu làm bài