Quan sát hình 2, em hãy: Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn.

Quan sát hình 2, em hãy: Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn.

Đề bài

Quan sát hình 2, em hãy: Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 2.

Lời giải chi tiết

Một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là:

- Vải thổ cẩm;

- Quần áo;

- Đồ dùng sinh hoạt (gùi, dao, cuốc...).

HocTot.Nam.Name.Vn

close