Trả lời câu hỏi mục 2 trang 101 SGK Địa lí 4

Dựa vào các hình 2, 3, 4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy: Mô tả về trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ. Kể tên một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ.

Đề bài

Dựa vào các hình 2, 3, 4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy:

- Mô tả về trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

- Kể tên một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các hình 2, 3, 4 và vốn hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

- Trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ gọn gàng, dễ mặc, nhiều màu sắc. Vào các ngày lễ hội, đàn ông mặc áo the, đội khẵn xếp; phụ nữ mặc áo tứ thân.

- Một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ: đấu cờ người, thi nấu cơm, đua thuyền, rước kiệu,...

close