Trả lời câu hỏi mục 1 trang 76 SGK Địa lí 4

Quan sát hình 1, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm ở đâu (đỉnh núi, sườn núi haỵ thung lũng).

Đề bài

Quan sát hình 1, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm ở đâu (đỉnh núi, sườn núi haỵ thung lũng).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết

Ruộng bậc thang thường được làm ở sườn núi.

HocTot.Nam.Name.Vn

close