Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 110 SGK Công nghệ 10

Em hãy cho biết có được sử dụng vac xin cho vật nuôi đã bị nhiễm bệnh không?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết có được sử dụng vac xin cho vật nuôi đã bị nhiễm bệnh không?

Lời giải chi tiết

Không được sử dụng vì vac xin chỉ giúp cơ thể vật nuôi có kháng thể chống lại bệnh do chứa các vi sinh vật gây bệnh làm yếu đi, nếu tiêm lúc vật nuôi đã bị nhiễm bệnh thì chỉ làm bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo