Trả lời câu hỏi Bài 34 trang 100 SGK Công nghệ 10

Em hãy cho biết những yêu cầu kĩ thuật nào của chuồng trại chăn nuôi đã được thể hiện trong hình và những yêu cầu nào chưa được thể hiện.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết những yêu cầu kĩ thuật nào của chuồng trại chăn nuôi đã được thể hiện trong hình và những yêu cầu nào chưa được thể hiện.

Lời giải chi tiết

- Những yêu cầu kĩ thuật thể hiện trong hình: Nền chuồng, kiến trúc xây dựng.

- Những yêu cầu kĩ thuật chưa được thể hiện: Địa điểm xây dựng (ta chưa biết có yên tĩnh, có gây ô nhiễm, có thuận tiện chở thức ăn không), ta chưa biết hướng chuồng là hướng nào.

 Nam.Name.Vn

Quảng cáo