Trả lời câu hỏi Bài 31 trang 90 SGK Công nghệ 10

Em hãy quan sát sơ đồ trên và:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy quan sát sơ đồ trên và:

- Kể tên các loại thức ăn tự nhiên của cá.

- Nêu những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến các nguồn thức ăn tự nhiên.

Lời giải chi tiết

- Các loại thức ăn tự nhiên của cá: Thực vật bậc cao, thực vật phù du, vi khuẩn, động vật đáy.

- Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nguồn thức ăn tự nhiên: Nhiệt độ, oxi, sinh vật, con người.

 Nam.Name.Vn

Quảng cáo