Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 81 SGK Công nghệ 10

Em hãy dựa vào sơ đồ để xác định nhu cầu dinh dưỡng cho những vật nuôi sau: nuôi lấy thịt, sức kéo, mang thai, đẻ trứng và đực giống.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy dựa vào sơ đồ để xác định nhu cầu dinh dưỡng cho những vật nuôi sau: nuôi lấy thịt, sức kéo, mang thai, đẻ trứng và đực giống.

Lời giải chi tiết

- Nuôi lấy thịt, đẻ trứng: Nhu cầu sản xuất.

- Sức kéo, mang thai, đực giống: Nhu cầu duy trì.

 Nam.Name.Vn

Quảng cáo