Trả lời câu hỏi Bài 27 trang 80 SGK Công nghệ 10

Quan sát hình 27.1 và cho biết: - Để thực hiện cấy truyền phôi, cần phải có những điều kiện gì - Cấy truyền phôi có những lơi ích gì

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 27.1 và cho biết:

- Để thực hiện cấy truyền phôi, cần phải có những điều kiện gì

- Cấy truyền phôi có những lơi ích gì

Lời giải chi tiết

- Điều kiện phối giống: Bò cho phôi và nhận phôi động dục đồng pha, không có bệnh tật và hoàn toàn khỏe mạnh, phương tiện nuôi cấy truyền phôi, kĩ thuật thụ tinh phải cao.

- Lợi ích của cấy truyền phôi: Tạo ra được một số lượng lớn giống vật nuôi trong thời gian ngắn, khai thác được những đặc tính quý, phương pháp này thường được áp dụng cho những giống quý hiếm.

 Nam.Name.Vn

Quảng cáo