Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 10 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk  Lịch sử 10 trang 9 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là thị tộc và bộ lạc.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2. Xã hội nguyên thủy
list
close