Thực hành: Lọc nước

Thực hành: Lọc nước

Thực hành: Lọc nước

1. Chuẩn bị:

- Nước đục

- Hai chai nhựa trong, bằng nhau

- giấy lọc

- Cát, bột than

2. Cách tiến hành

- Cắt phần đáy choi a và đục vài lỗ ở nắp chai

- Cắt phần đầu chai b

- Lật ngược chai a đặt vào phần còn lại chai b

- Lần lượt để chai a: giấy lọc, cát, than bột, cát. Sau đó đổ nước đục vào chai a.

Gợi ý: Em hãy thực hành và quan sát nước sau khi lọc.

close