“Thức ăn” của cây ngô là gì ?

“Thức ăn” của cây ngô là gì ?

Đề bài

“Thức ăn” của cây ngô là gì ?

Lời giải chi tiết

Thức ăn của cây ngô là khí các-bô-nic, nước và các chất khoáng.

HocTot.Nam.Name.Vn

close