Theo em, vì sao những cách làm trên lại giữ được thức ăn lâu hơn?

Theo em, vì sao những cách làm trên lại giữ được thức ăn lâu hơn?

Đề bài

Theo em, vì sao những cách làm trên lại giữ được thức ăn lâu hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Theo em, những cách bảo quản đó sẽ giữ thức ăn được trong bao lâu.

Lời giải chi tiết

Các loại thức ăn tươi có nhiều nước và các chất dinh dưỡng, đó là môi trường thích hợp cho vi sinh vật phát triển nên dễ bị hư hỏng. Bảo quản thực phẩm làm cho vi sinh vật không có môi trường hoạt động hoặc ngăn không cho các vi sinh vật xâm nhập vào. Do đó, các thức ăn giữ được lâu hơn.

HocTot.Nam.Name.Vn

close