Tại sao chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống?

Tại sao chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống?

Đề bài

Tại sao chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàng ngày, em có uống nước đun sôi để nguội không? Tại sao chúng ta nên uống nước đun sôi rồi.

Lời giải chi tiết

Đều không uống ngay được. Chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn nhỏ sống trong nước và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close