Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp

Tóm tắt mục 3. Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp

- Khi xã hội có sản phẩm thừa, một số người lợi dụng chức phận đã chiếm một phần của xã hội làm sản phẩm riêng cho mình.

- Tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ, gia đình thay đổi theo, gia đình phụ hệ xuất hiện.

- Khả năng lao động của các gia đình khác nhau, thúc đẩy sự phân biệt giàu, nghèo.

=> Xã hội nguyên thủy tan vỡ. Con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên - xã hội cổ đại.

ND chính

Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp, xã hội nguyên thủy tan rã.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2. Xã hội nguyên thủy
list
close