Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 10 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 10 để trả lời nhận xét và suy ra ý nghĩa

Lời giải chi tiết

Công cụ bằng kim loại xuất hiện:

- Con người đã có thể khai phá những vùng đất mới mà trước kia chưa khai phá nổi, có thể cày sâu, cuốc bẫm, có thể xẻ gỗ đóng thuyền đi biển, xẻ đá làm lâu đài,…

- Lần đầu tiên trên chặng đường dài của lịch sử loài người, con người có thể làm ra một lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên.

- Đời sống văn hóa, tinh thần của theo đó mà được cải thiện: con người biết dùng đồ trang sức hoa tai, vòng tay,.. bằng kim loại.

Nam.Name.Vn---

Xem thêm tại đây: Bài 2. Xã hội nguyên thủy
list
close