Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) siêu ngắn nhất trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

➡ Bạn giỏi văn? Hãy tham gia chương trình: Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng nhé💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 3

Các phép biến đổi câu đã học:

Câu 4

Các phép tu từ cú pháp đã học:

Nam.Name.Vn


Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải