• pic

  Bài 1 trang 140 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 140 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày đặc điểm cấu tạo của tinh trùng liên quan đến quá trình thụ tinh.

 • pic

  Bài 2 trang 140 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 140 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày quá trình phát triển cùa trứng trong buồng trứng cho đến khi chín và rụng

 • pic

  Bài 3 trang 141 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 141 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao số lượng tinh trùng mỗi lần phóng tinh rất lớn nhưng lại chỉ có một tinh trùng được thụ tinh cho trứng

 • pic

  Bài 4 trang 142 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 142 Sách bài tập Sinh học 8. Những điều kiện cơ bản cần cho quá trình thụ tinh có thể xảy ra là gì ?

 • pic

  Bài 1 trang 143 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 143 Sách bài tập Sinh học 8. Giải thích vì sao coi hành kinh lần đầu là dấu hiệu quan trọng nhất, đánh dấu tuổi dậy thì chính thức ở người con gái.

 • pic

  Bài 2 trang 143 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 143 Sách bài tập Sinh học 8. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai ở người như thế nào ?

 • pic

  Bài 5 trang 143 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 143 Sách bài tập Sinh học 8. Hiện tượng kinh nguyệt là gì ? Xảy ra khi nào ? Và xảy ra như thế nào ?

 • pic

  Bài 3 trang 144 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 144 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày những cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

 • pic

  Bài 4 trang 144 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 144 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao người phụ nữ dùng thuốc tránh thai là để ngăn không cho trứng rụng, nhưng vẫn hành kinh ?

 • pic

  Bài 5 trang 144 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 144 Sách bài tập Sinh học 8. Tuổi vị thành niên là gì ? Có thai ở tuổi vị thành niên có thể dẫn tới những hậu quả không mong muốn nào ?