Quan sát hướng của khói. Khói bay ra qua ống nào?

Quan sát hướng của khói. Khói bay ra qua ống nào ?

Đề bài

Quan sát hướng của khói. Khói bay ra qua ống nào ?

Lời giải chi tiết

Khói từ mẩu hương đi ra ống A mà mắt ta nhìn thấy là do không khí chuyển động từ B sang A.

HocTot.Nam.Name.Vn

close