Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Đề bài

Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Lời giải chi tiết

Hàng thổ cẩm thường được dùng để:

- May quần áo, cặp, túi, khăn, mũ, tấm thảm...

- Phục vụ đời sống của các đồng bào dân tộc hoặc bán cho du khách trong nước và nước ngoài.

close