Phân tích ý nghĩa đoạn trích trong bài hiểu dụ núi trên của vua Quang Trung

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Phân tích ý nghĩa đoạn trích trong bài hiểu dụ nói trên của vua Quang Trung.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sách, báo, internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Nêu mục đích ra Bắc của nghĩa quân Tây Sơn.

- Tạo khí thế, quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn:

+ Bài dụ khẳng định ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phong tục tập quán: để tóc dài và nhuộm răng đen của người Việt Nam.

+ Nói lên quyết tâm đánh giặc để bảo vệ độc lập dân tộc; tiêu diệt khiến cho quân giặc mảnh giáp không còn, không một chiếc xe nào trở về, để cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ. 

- Thể hiện truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Nam.Name.Vn

list
close