Phần nào của hộp có không khí nóng? Tại sao? Phần nào của hộp có không khí lạnh?

Phần nào của hộp có không khí nóng? Tại sao? Phần nào của hộp có không khí lạnh?

Đề bài

Chuẩn bị các dụng cụ như hình 4.

Đặt một cây nến đang cháy dưới ống A. Đặt vài mẩu hương cháy đã tắt lửa nhưng còn bốc khói vào dưới ống B.

Phần nào của hộp có không khí nóng ? Tại sao ? Phần nào của hộp có không khí lạnh?

Lời giải chi tiết

+Phần hộp bên ống A không khí nóng lên là do 1 ngọn nến đang cháy đặt dưới ống A.

+Phần hộp bên ống B có không khí lạnh.

+Khói từ mẩu hương cháy bay vào ống A và bay lên.

HocTot.Nam.Name.Vn

close