• pic

  Bài 1 trang 173 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 173 SGK Toán 5. Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường.

 • pic

  Bài 2 trang 174 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 174 SGK Toán 5. a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây.

 • pic

  Bài 3 trang 175 sgk toán 5

  Giải Bài 3 trang 175 (Ôn tập về biểu đồ) SGK Toán 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.