• pic

  Bài 1 trang 23 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 23 SGK Toán 5. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

 • pic

  Bài 2 trang 24 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 24 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 • pic

  Bài 3 trang 24 sgk toán 5

  Giải Bài 3 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng) SGK Toán 5. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

 • pic

  Bài 4 trang 24 sgk toán 5

  Giải Bài 4 trang 24 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo khổi lượng) SGK Toán 5. Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu.