Nước sau khi lọc đã uống được ngay chưa? Tại sao?

Nước sau khi lọc đã uống được ngay chưa? Tại sao?

Đề bài

Nước sau khi lọc đã uống được ngay chưa? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Nước sau khi lọc chưa uống được vì nước đó chỉ sạch các tạp chất, vẫn còn các vi khuẩn khác mà bằng mắt thường ta không nhìn thấy được.

HocTot.Nam.Name.Vn

close