• pic

  Bài 1 trang 60 sgk Toán 5

  Giải bài 1 trang 60 SGK Toán 5. a) Ví dụ: 142,57 x 0,1 = ?, b) Tính nhẩm.

 • pic

  Bài 2 trang 60 sgk Toán 5

  Giải bài 2 trang 60 SGK Toán 5. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

 • pic

  Bài 3 trang 60 sgk Toán 5

  Giải bài 3 trang 60 SGK Toán 5. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh