• pic

  Bài 1 trang 171 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 171 SGK Toán 5. Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC

 • pic

  Bài 2 trang 171 sgk toán 5

  Giải Bài 2 trang 171 (Luyện tập trang 171) SGK Toán 5. Lớp 5A có 35 học sinh.

 • pic

  Bài 3 trang 171 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 171 SGK Toán 5. Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng.

 • pic

  Bài 4 trang 171 sgk toán 5

  Giải bài 4 trang 171 SGK Toán 5. Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5.