Kể tên một số cách làm sạch nước mà gia đình hoặc địa phương bạn áp dụng

Kể tên một số cách làm sạch nước mà gia đình hoặc địa phương bạn áp dụng

Đề bài

Kể tên một số cách làm sạch nước mà gia đình hoặc địa phương bạn áp dụng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhà em có đang áp dụng phương pháp nào làm sạch nước?

Lời giải chi tiết

Những cách làm sạch nước là:

+Dùng bể đựng cát, sỏi để lọc.

+Dùng bình lọc nước.

+Dùng bông lót ở phễu để lọc.

+Dùng nước vôi trong.

+Dùng phèn chua.

+Dùng than củi.

+Đun sôi nước.

HocTot.Nam.Name.Vn

close