Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc.

Giải bài tập 1 trang 11 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 9 và phân tích để trả lời.

Lời giải chi tiết

Thị tộc có tính cộng đồng vì:

- Trong thị tộc đòi hỏi sự phân công lao động thật hợp lí, sự “chung lưng đấy cật” là nguyên tắc vàng, mỗi người mỗi việc phối hợp ăn ý với nhau.

- Do yêu cầu công việc và trình độ lao động thời nguyên thủy đòi hỏi sự hợp tác lao động của nhiều người, của cả thị tộc.

- Thức ăn kiếm được chưa nhiều chưa đều đặn. Mọi người còn phải cùng làm cùng cố gắng đến mức cao nhất để kiếm sống nên người ta thấy cần thiết phải công bằng, phải được hưởng thụ bằng nhau.

=> Như vậy, quan hệ thị tộc không chỉ có sự hợp tác mà mọi của cải, mọi sinh hoạt được coi là của chung, việc chung làm chung, ăn chung thậm chí ở chung một nhà. Đó chính là tính cộng đồng của thị tộc.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2. Xã hội nguyên thủy
list
close